Sayfalar
Tedarik Formu
Yeni Ürünler
Ürün Kodu: 2324
385.00 TL
Sepete Ekle
Ürün Kodu: 2323
110.50 TL
Sepete Ekle
Ürün Kodu: 2322
62.00 TL
Sepete Ekle
Ürün Kodu: 2318
52.00 TL
Sepete Ekle

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI
Adı-soyadı :Mas Otomotiv
Adresi : MASLAK
Telefon :+90 212 286 40 60-61
E-mail :

ALICI 
Adı-soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :
 
MADDE 2 : KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya aitwww.masotomotiv.com.tr internet sitesinden elektronik
ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin
madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs.
satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince
kabul ve beyan eder.
www.masotomotiv.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu
sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 3 : ÜRÜN BİLGİSİ TESLİMİ,SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ: Ürünün; İlan numarası, Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Adedi, Satış Bedeli ve
Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

İlan No:
Ürün Türü: Alışveriş Marka/Model/Renk: -
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV dâhil) :
Kargo Ücreti:
ALICIYA AİTTİR
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
MADDE 4 : TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.MADDE 5 : ALICININ BEYAN VE TAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.


MADDE 6 : SATICININ BEYAN VE TAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve
kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün,
ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden
Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.


MADDE 7 : SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli
www.masotomotiv.com.tr adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin
ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme
hatalarından sorumlu değildir.


.


 MADDE 8 : ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.


Madde 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10 : VADE FARKI

Alıcının, Kredi kartı ile ve taksitlealışveriş yapması durmunda.taksit sayısı 12'nin üzerinde olan alışverişlerde
aylık %..vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir.ALICI ,çalıştığı bankaya karşı
12.madde hükmünce sorumludur


MADDE 11 : PEŞİNAT TUTARI


Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcutturMADDE 12 : ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve
temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri
gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin
Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin
ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.
ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 13: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün
içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde
Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde
bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin
ayrılmaz parçası olan ve.www.masotomotiv.com.tr  
web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli
ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre
içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli
ALICI tarafından karşılanır.


MADDE 14 : CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar  ALICI’ya aittir.
ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak
kişiye özel hale getirilen
ve Elektronik Otomotiv Yedekparça mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan
mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz


Madde 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın
kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya
karşı sorumlu olacaktır.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini
ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,
ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.MADDE 16 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki
Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 


 

MADDE 17 : YÜRÜRLÜLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
 

4561
Firma Haberleri
Müşteri Destek
Müşteri Hizmetleri
En Çok Satan Ürünler
Döviz Kurları
  Alış Satış
Euro
Dolar
Sterlin
Anket
Hiç internet üzerinden yedek parça alır mısınız?